1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Älyputsari

Älyputsari

Äly­put­sa­ri. Puh­dis­ta äly­lait­tee­si hetkessä.

Aivan usko­mat­to­man help­po tapa pitää puhe­li­met ja padit puh­tai­na. 100 ml teho­kas­ta puh­dis­tusai­net­ta ja 12 puh­dis­tus­lii­na All in One. Äly­put­sa­ri on koti­mai­nen tuo­te joka irroit­taa ras­vai­set sor­men­jäl­jet, meik­ki­tah­rat ja muut epä­puh­tau­det sil­män­rä­päyk­ses­sä. Äly­put­sa­ris­sa on 12 puh­dis­tus­pin­taa jota kuta­kin voit käyt­tää noin 8–12 puh­dis­tus­ker­taan. Puh­das näyt­tö toi­mii parem­min. Äly­put­sa­rin saat tar­vit­taes­sa täy­sin kus­to­moi­dul­la eti­ke­til­lä varus­tet­tu­na mai­nos­lah­jak­si. Erin­omai­nen myös tv‑, lasi‑, ja pei­li­pin­to­jen puhdistamiseen.

Kek­si­jä: Timo Äärinen

 

Wonderwell’s Ky – Pal­kit­tu koti­mai­nen valmistaja.
Wonderwell’s on perus­tet­tu vuon­na 2000 ja Wonderwell’s tava­ra­merk­ki rekis­te­röi­tiin. Sii­tä läh­tien olem­me tasai­ses­ti saa­neet nimeä yri­tyk­se­nä jon­ka tuot­teis­sa on aina jotain uut­ta ja käy­tän­nöl­lis­tä. Uutuus ja kek­sin­nöl­li­syys ovat­kin meil­le itsei­sar­vo­ja kos­ka tuo­tei­deal­le voi saa­da paten­tin ainoas­taan sil­loin kun se on uusi ver­rat­tu­na ole­mas­sa ole­viin tuot­tei­siin. Kehit­tä­mäm­me tuot­teet ovat saa­neet ystä­viä jo yli kym­me­nes­sä maassa.

Vuon­na 2005 meil­le myön­net­tiin Suo­ma­lai­sen Työn Lii­ton Kul­tai­nen Avain – pal­kin­to mer­kit­tä­väs­tä, luo­vas­ta, ennak­ko­luu­lot­to­mas­ta panos­tuk­ses­ta suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan rakentamisessa.

Lue lisää keksintöjen synnystä
Keksinnön kotisivut
timo.aarinen@wonderwells.com
041 4425491