Yhteistyö

Yhdi­tysPaik­ka­kun­taYhteys­hen­ki­löSäh­kö­pos­tio­soi­te
Salon Alu­een Tuo­te­ke­hit­tä­jät ryHalik­koTau­no Halonentauno.halonen@gmail.com
Työ­suh­de­kek­si­jät RyHel­sin­kiEero Lohi­kos­kityosuhde.keksijat@nbl.fi
Ete­lä-Hämeen Kek­si­jät RyHyvin­kääMii­ka Lundinmiika.lundin@kolumbus.fi
Ylä-Savon Tuot­ta­van Luo­vuu­den Seu­ra ryIisal­miVei­jo Rönkköveijo.ronkko@finnomec.fi
Kai­nuun Kek­si­jät ryKajaa­ni
Poh­jan­maan Tuo­te­ke­hi­tys-ja Inno­vaa­tio­yh­dis­tys ryKok­ko­laKale­vi Hakalakalevi.hakala@anvianet.fi
Kymen Inno­vaa­tio­yh­dis­tys ryKot­kaMark­ku Merovuomarkku.merovuo@gmail.com
Savon Kek­si­jät ryKuo­pioJor­ma Komulainenjorma.komulainen@savonkeksijat.fi
Suo­men Kek­si­jäi­nyh­dis­tys ryKyl­mä­läVil­le Widingville.widing@gmail.com
Kar­ja­lan Kek­si­jät ryLap­peen­ran­taJuha­ni Juopperipuheenjohtaja@karke.fi
Kes­ki-Suo­men Kek­si­jät ryLauk­ka­vir­taVil­jo Pasanenviljo.pasanen@gmail.com
Poh­jois-Kar­ja­lan Kek­si­jät ryLeh­moVei­jo Kareinenveijo.vaakanainen@telemail.fi
Turun Idea- ja Tuo­te­suun­nit­te­li­jat ry (ent. )Lie­laxMark­ku Järvinenmarkku.jarvinen@parnet.fi
Lah­den Seu­dun Tuo­te­suun­nit­te­li­jat ryNas­to­laHan­nu Lahtihannu.lahti@mecadoy.com
Joki­laak­so­jen Kek­si­jät ryNiva­laMat­ti Puranenmatti.puranen@nihak.fi
Län­si-Uuden­maan Tuo­te­ke­hi­tys- ja Inno­vaa­tio­yh­dis­tys ryNum­me­lakari.viherlahti@polarhealth.fi
Poh­jois-Suo­men Kek­si­jät ryOuluSep­po Veikanmaaseppo.veikanmaa@outel.fi
Sata­kun­nan Kek­si­jät ry (Sat­ke ry)PoriYrjö Rin­ta-Joup­piyrjo.rinta-jouppi@kolumbus.fi
Ete­lä-Savon Kek­si­jät ryRis­tii­naErk­ki Rantalainenerkki.rantalainen@supponor.com
Savon­lin­nan Kek­si­jät rySavon­lin­naRei­no Eronenreino.eronen@top-reino.fi
Pir­kan­maan Kek­sin­nöt ryTam­pe­reIlk­ka Niiranenilkka.niiranen1@gmail.com
Idé­re­surs rfTol­kisPet­ri Peltonenpetripmail-math@yahoo.fr
Lou­nais-Suo­men Kek­si­jät ryTur­kuideayhdistys@gmail.com
Quin-Suo­mi ryTur­kuKirs­ti Pakkalakirsti.pakkala@gmail.com
Hel­sin­gin Kek­si­jät HEKE ryVan­taaMat­ti Vesterinenmatti.vesterinen@saunalahti.fi
Var­kau­den Kek­sin­nöt ryVar­kausJor­ma Honkanenjorma.honkanen@kolumbus.fi