1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Autoilijan ikkunan…

Autoilijan ikkunan puhdistin

Autoi­li­jan ikku­nan puhdistaja
15 puh­dis­tus­pin­taa ja iso painopinta.
Auton ikku­nan sisä­puo­lel­la on mil­loin huu­rua ja mil­loin likaa. Aurin­ko kun pais­taa oikeas­ta kul­mas­ta niin ei eteen mei­naa näh­dä mitään. Nor­maa­lis­ti ikku­naa pyy­hi­tään pipol­la, hui­vil­la tai ruk­ka­sil­la. Sil­loin avuk­si tulee autoi­li­jan ikku­nan pyy­hin. Pyyh­käi­se ikku­na puh­taak­si ker­ta hei­tol­la ja kun puh­dis­tus­pin­ta likaan­tuu niin repäi­se likai­nen pin­ta pois. Huu­ru toi­mii puh­dis­tusai­nee­na ja ikku­nas­ta tulee puh­das ja taas näkee hyvin ajel­la. Todel­la riit­toi­sa tuo­te pysyy käy­tös­sä pit­kään. Huip­pusuo­sit­tu tuo­te edul­li­seen hin­taan. Paten­toi­tu koti­mai­nen mainoslahja.

Kysy hin­ta ja yllä­ty posi­tii­vi­ses­ti. Kyl­lä! Avainlippu-tuote.

Lisa­tie­to­ja: Haluam­me tar­jo­ta sinul­le mah­dol­li­suu­den antaa mai­nos­lah­ja­na­si Suo­mes­sa val­mis­tet­tu Avain­lip­pu-tuo­te jär­ke­vään hintaan.
Usein aja­tel­laan että kaik­ki mai­nos­lah­jat on teh­ty Kii­nas­sa. Niin useas­ti onkin… Mut­ta… Jos jätäm­me kaik­ki väli­kä­det pois ja Suo­ma­lai­sil­la yri­tyk­sil­lä on mah­dol­li­suus ostaa suo­raan koti­mai­sel­ta val­mis­ta­jal­ta fik­su­ja tuot­tei­ta mai­nos­lah­jak­si niin sil­loin hin­ta ei nouse lii­an kor­keak­si. Iso osa mai­nos­lah­jois­tam­me mak­saa alle euron (sis. pai­na­tuk­sen). Olem­me toi­mi­neet vuo­des­ta 2000. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä niin huo­maat kuin­ka mut­ka­ton­ta yhteis­työ kans­sam­me on.

 

Lue lisää keksintöjen synnystä
Keksinnön kotisivut
timo.aarinen@wonderwells.com
0414425491