CARRYSON

Koti­mai­nen Car­ry­son avaa kul­je­tus­ten ja varas­toin­nin uuden aikakauden.

Voit hyö­dyn­tää luke­mat­to­mia yhteen­so­pi­via Car­ry­son-vaih­to­la­vo­ja työs­sä ja vapaa-aika­na; lavet­te­ja, kont­te­ja, mata­la­kyn­nyk­si­siä työ­ti­lo­ja, lai­dal­li­sia lavo­ja ja vene­te­la­koi­ta yhdel­lä perä­vau­nul­la. Vain mie­li­ku­vi­tus on raja­na mitä Car­ry­son-vaih­to­la­val­le voit raken­taa. Yksi perä­vau­nu – mon­ta lavaa.

Car­ry­son EUR – vaih­to­la­vat ja sovellukset
Kaik­ki sovel­luk­set raken­tu­vat Car­ry­son EUR vaih­to­la­va-alus­tan pääl­le. Lava-alus­ta toi­mii sel­lai­se­naan lai­tea­lus­ta­na tai pin­noi­tet­tu­na lavettilavana.
• Car­ry­son EUR — vaih­to­la­va-alus­ta: leveys 1.2 m, pituus 2.4 m – 3.6 m, kor­keus 160 mm.
• Lava on EUR-kuor­ma­la­van ker­ran­nai­nen ja sovel­tuu truk­ki­kä­sit­te­lyyn (veto 50 mm kuu­la­pääl­lä ja nos­to truk­ki­pii­keil­lä) sekä korkeavarastointiin.
• Lava­so­vel­lus voi ulot­tua pyö­rien pääl­le ja koko trai­le­rin levey­del­le 1.2 – 2.4 m
Car­ry­son vaihtolavatrailer
Se on työkalu.
• Yksiak­se­li­nen jar­rul­li­nen vaih­to­la­va­vau­nu, koko­nais­kan­ta­vuus 1350 kg ja hyö­ty­kuor­ma 1050 kg
• Koko­nais­le­veys akse­li­va­lin­nas­ta riip­puen 2.0 – 2.5 m ja koko­nais­pi­tuus 4.5 m
• Vau­nun hyö­ty­kuor­ma 1050 kg
• Vaih­to­la­van kuor­maus ja pur­ku aisa­suun­nas­ta jous­ta­vas­ti sivuun
• Auto­maat­ti­nen aisa­pai­non opti­moin­ti. Kuor­man mas­sa­kes­ki­pis­te aset­tuu tasa­pain­opis­tee­seen vau­nun akse­lin pääl­le auto­maat­ti­ses­ti ja turvallisesti.

 

 

 

Lue lisää keksintöjen synnystä
Keksinnön kotisivut
snarinen@gmail.com
+358405085344