1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Drymanager

Drymanager

Äly­käs kos­teus­hal­lin­ta, joka on tes­tat­tu 2016 läh­tien Suo­men olo­suh­teis­sa useas­sa eri kiin­teis­tös­sä vuo­den ympä­ri. Tuo­te pitää sisä-ilma sopi­vas­ti kui­va­na, jot­ta kos­teus­vau­rioi­ta kuten homet­ta ei syn­ny. Tuo­te voi­daan ostaa val­mii­na eri ympä­ris­töil­le, ja tuot­teen käyt­töön­ot­to on hyvin help­po. Tuot­tees­sa on jat­ku­va kos­teus ja läm­pö­ti­la-loki seu­ran­ta ja ongel­ma sel­vi­tyk­siä var­ten. Led valo ilmai­see onko tuo­te nor­mi­ti­las­sa tai ylikuormitettu.
Tuo­te on myy­ty 2017 läh­tien varas­toil­le ja kesä­mö­keil­le hyvin edul­li­se­na vaih­toeh­to­na jat­ku­vaan lämmitykseen.

Lue lisää keksintöjen synnystä
Keksinnön kotisivut
pattesan@gmail.com
0400608476