1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Fixfork: golfpallon…

Fixfork: golfpallon nostaja ja alastulojäljen paikkaaja

Fix­fork on gol­fin moni­toi­mi­työ­ka­lu pal­lon nos­ta­mi­seen ja alas­tu­lo­jäl­jen paik­kaa­mi­seen. Se sopii grip­piin kuin grip­piin, jopa over­size-mal­lei­hin. Asen­nuk­seen ei tar­vi­ta työkaluja.

Fix­for­kin avul­la voit nos­taa pal­lon maas­ta hel­pos­ti kyy­kis­ty­mät­tä. Vihe­riöl­lä voit jät­tää lip­pu­tan­gon rei­kään pal­loa nos­tet­taes­sa, sil­lä Fix­fork ei riko reiän reunoja.

Alas­tu­lo­jäl­jen Fix­fork paik­kaa oikeaop­pi­ses­ti ruo­hoa vahin­goit­ta­mat­ta. Sen kuusi ham­mas­ta työn­tä­vät nur­men koh­ti pai­nau­man kes­ki­koh­taa, siir­täen sen takai­sin ruo­hon­juu­ria repi­mät­tä. Pai­nal­lus, kään­tö ja taas pai­nal­lus, perään kak­si tapu­tus­ta mai­lan laval­la ja alas­tu­lo­jäl­ki on kor­jat­tu. Ja tämä kaik­ki kyykistymättä.

Kun Fix­for­kia ei tar­vi­ta, se kul­kee muka­na bägin kyl­jes­sä myyn­ti­pak­kauk­seen sisäl­ty­vän pidik­keen ansios­ta. Fix­for­kin kiin­nit­tä­mi­nen put­te­riin on help­poa ja sen voi halu­tes­saan jät­tää mai­laan put­tauk­sen ajaksi

Tie­dus­te­lut:

sales@fixfork.com

Lue lisää keksintöjen synnystä
Keksinnön kotisivut
jouko.komulainen@fixfork.com
040 560 6113