1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. FreshWash® ‑pesu…

FreshWash® ‑pesu ilmalämpöpumpuille

Fresh Wash® on Team­tech Oy:n paten­toi­tu ilma­läm­pö­pump­pu­jen, jääh­dyt­ti­mien, läm­mön­vaih­ti­mien, puhal­lin­kon­vek­to­rei­den ja mm. ovi­ver­ho­jen puhdistusmenetelmä.

Fresh Wash®-pesu paran­taa lait­teen tehok­kuut­ta ja sääs­tää läm­mi­tys- sekä jääh­dy­tys­kus­tan­nuk­sis­sa. Lisäk­si puhal­lin­moot­to­rin kulu­mi­nen vähe­nee, jol­loin lait­teen käyt­töi­kä kasvaa.

Fresh Wash® on rat­kai­su sisäe­le­ment­tien tehok­kaa­seen puh­dis­tuk­seen Suomessa.

Ilma­läm­pö­pum­pun osit­tai­nen puh­dis­ta­mi­nen on usein toi­men­pi­de jos­sa suo­dat­ti­met irro­te­taan ja muo­vio­sat imu­roi­daan koti­kons­tein muu­ta­mas­sa minuu­tis­sa. Sisäe­le­ment­tien tark­ka puh­dis­tus ei kui­ten­kaan onnis­tu ja koneen sisään jää likaa, ras­vaa, pölyä, ja mui­ta koneen tehoa sekä ilman­laa­tua hait­taa­via mate­ri­aa.  Pesu ei aiheu­ta sot­kua asiak­kaan tiloi­hin ja on help­po tapa suo­rit­taa ilma­läm­pö­pum­pun puhdistus.

Fresh Wash® ‑pesua var­ten on eri­tyi­ses­ti tätä tar­koi­tus­ta var­ten lai­te. Lait­teel­la tuo­te­taan rois­ki­mat­to­mia pisa­roi­ta jon­ka seu­rauk­se­na vesi ja lika rois­ku ympä­ri tilo­ja eikä suih­ku vau­rioi­ta laitetta.

Fresh Wash® pesu sopii yhtä hyvin niin yksi­tyi­sil­le koti­ta­louk­sil­le kuin isom­piin kiin­teis­töi­hin­kin tehtäväksi.

Kek­si­jä: Jari Yliniemi

Lue lisää keksintöjen synnystä
Keksinnön kotisivut
info@teamtech.fi
+358503571728