Halain

Paten­toi­dun kas­vu­kiin­nik­keen avul­la voi­daan asen­taa nopeas­ti mm. lin­nun­pönt­tö­jä, riis­ta­ka­me­roi­ta, pyyk­ki­na­ru­ja, kylt­te­jä ja koi­rien juok­su­lan­ko­ja vahin­goit­ta­mat­ta kas­va­vaa puu­ta. HALAIMEN™ kes­kei­siä omi­nai­suuk­sia ovat­kin sen eko­lo­gi­suus: se ei anna puun kär­siä ja sen voi kiin­nit­tää uudel­leen, kun se irro­te­taan kiin­ni­tys­puus­ta tai tol­pas­ta seuraavaan.

HALAIN™ ‑kas­vu­kiin­ni­ke rakas­taa luon­toa. Sen nal­le­mai­nen ulko­nä­kö ker­too kai­ken: se halu­aa hala­ta ja kas­vaa elä­vän puun kans­sa. Kui­ten­kin se pitää kiin­ni olen­nai­ses­ta – sii­tä mitä se kannattelee.
HALAIN™ ‑kas­vu­kiin­nik­keen avul­la voi­daan asen­taa nopeas­ti mm. lin­nun­pönt­tö­jä, riis­ta­ka­me­roi­ta, pyyk­ki­na­ru­ja, kylt­te­jä ja koi­rien juok­su­lan­ko­ja ilman, että kas­va­va puu vahin­goit­tuu. HALAIMEN™ kes­kei­siä omi­nai­suuk­sia ovat­kin sen eko­lo­gi­suus: se ei anna puun kär­siä ja sen voi kiin­nit­tää uudel­leen, kun se irro­te­taan kiin­ni­tys­puus­ta tai tol­pas­ta seuraavaan.

KÄYTTÖKOHTEITA
Lin­nun­pön­töt ja lin­tu­lau­dat Opas­teet, kyl­tit ja mainokset
Kau­ra­lyh­teet ja tali­pal­lot Met­sä­työ­alu­een ja reit­tien merkinnät
Riis­ta- ja val­von­ta­ka­me­rat Suun­nis­tus­ras­tit ja geokätköt
Led-lam­put ja valai­si­met Tun­nis­ti­met, sen­so­rit ja keräimet
Jou­lu­va­lot sade­ve­si­put­kiin ja rän­nei­hin Koi­ran juok­su­lan­gat ja narusuojat
Säh­kö­kaa­pe­lit ja pai­ne­let­kut put­kis­toi­hin Tai­mi- ja hedel­mä­pui­den suo­jat ja tuet

Kek­si­jä: Mat­ti Yrjänä

 

Lisa­tie­to­ja: HALAIN-käyt­tö­opas­tus­vi­deo

Lue lisää keksintöjen synnystä
Keksinnön kotisivut
matti@halain.fi
+358505535075