1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Hillapoimuri

Hillapoimuri

Mar­jan­poi­min­taan tar­koi­tet­tu apu­vä­li­ne. Hil­lo­jen, lak­ko­jen tai suo­muu­rain­ten poi­mi­min­taan kehi­tet­ty. Pit­käl­lä tuo­te tes­tauk­sel­la toi­mi­vak­si hiot­tu poi­mu­ri. Pro­to­tyy­pin käyt­tä­jill­tä saa­tu palau­te posi­tii­vis­ta. Hil­lo­jen poi­mi­mi­nen tapah­tuu nyt pys­ty­asen­nos­sa., ilman ras­kas­ta kyyk­ki­mis­tä. Poi­mit arvok­kaat c‑vitamiini pitoi­set mar­jat hel­lä­va­rai­ses­ti, mut­ta näp­pä­räs­ti ilman ros­kia tal­teen kevyel­lä Hil­la poi­mu­ril­la. Poi­mu­ri pai­naa vain vajaa 400g ja sisäl­tää säi­liön johon hil­lat saa kerät­tyä hygiee­ni­ses­ti. Mate­ri­aa­li on elin­tar­vi­ke­muo­via ja var­si kes­tä­vää alumiinia.

Kek­si­jä: Kale­vi Remes

Lisa­tie­to­ja: Val­mis­ta­jaa kek­sin­nöl­le etsi­tään paras­ta aikaa, jos kiin­nos­tuit ota yhteyt­tä keksijään.

 

Lue lisää keksintöjen synnystä
kaleviremes@gmail.com
+358400189096