Jalaka

Jala­ka Dual — aidos­ti mobii­li grippistandi

Jala­ka Dual on puh­das­lin­jais­ta suo­ma­lais­ta desig­nia. Se on uuden­lai­nen ja äärim­mäi­sen moni­puo­li­nen mobii­li­tu­ki, joka aut­taa saa­maan lait­tees­ta­si kai­ken hyö­dyn irti joka tilanteessa.

Uni­ver­saa­lin desig­nin ansios­ta tuo­te sopii useim­piin puhe­li­miin ja tabletteihin.

Teles­koop­pi­set, joka suun­taan kään­ty­vät jalat mah­dol­lis­ta­vat moni­puo­li­sia toimintoja:

  • Videon kat­se­lu puhe­li­mel­ta ja table­til­ta on muka­vam­paa kun saat ase­te­tua näy­tön juu­ri halua­maa­si kul­maan, niin pys­ty- kuin vaa­ka-asen­nos­sa­kin. Mobii­li­lai­tet­ta ei tar­vit­se kan­na­tel­la enää kädes­sä, joten voit kes­kit­tyä teke­mään käsil­lä­si mitä iki­nä haluatkin
  • Video­pu­he­lut ystä­vil­le saa­vat uuden ulottuvuuden
  • Jala­ka Dua­lin avul­la saat puhe­li­mes­ta­si parem­man otteen, eikä sinun tar­vit­se pelä­tä puhe­li­me­si tip­pu­mis­ta mis­sään tilanteessa
  • Tuke­va ote mah­dol­lis­taa ison­kin puhe­li­men luon­te­van käyt­tä­mi­sen yhdel­lä kädellä
  • Jala­ka toi­mii myös auto­na­vi­gaa­tio­te­li­nee­nä, ase­ta vain puhe­li­me­si roik­ku­maan tuu­le­tin­ri­ti­läs­tä tai muus­ta sopi­vas­ta koh­das­ta autos­sa­si. Jala­ka löy­tää kyl­lä paikkansa!

Jala­ka on val­mis­tet­tu laa­duk­kais­ta mate­ri­aa­leis­ta äärim­mäi­sel­lä tark­kuu­del­la. Alu­mii­ni­nen run­ko ja ruos­tu­mat­to­mas­ta teräk­ses­tä val­mis­te­tut jalat kes­tä­vät vie­lä kun puhe­li­mes­ta­si aika jät­tää. Voit­kin käyt­tää Jala­kaa myös seu­raa­vas­sa lait­tees­sa­si kiin­ni­tys­tar­raa vaih­ta­mal­la, jot­ka sisäl­ty­vät tuotepakkaukseen.

Tuot­teen asen­ta­mi­nen tapah­tuu hel­pos­ti kak­si­puo­li­sen tei­pin avul­la.  Puh­dis­ta vain lait­tee­si taka­pin­ta tai sen suo­ja­kuo­ri, ase­ta Jala­ka halua­mal­le­si pai­kal­le ja pai­na Jala­kaa tuke­vas­ti muu­ta­ma sekunti.

Lisä­tie­toa: www.jalaka.com

 

Lue lisää keksintöjen synnystä