1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Kauhan lisälaite

Kauhan lisälaite

Käy­tät­kö työ­ko­nees­sa­si kau­haa kuor­man pur­kuun ja annos­te­le­mi­seen? Onko kuor­man täs­mäl­li­nen pur­ka­mi­nen halut­tu­na mää­rä­nä halut­tuun paik­kaan hankalaa?

MESALgrou­pin kehit­tä­mä kau­han lisä­lai­te tuo ratkaisun!

Sen avul­la kuor­man pur­ka­mi­nen täs­mäl­li­ses­ti juu­ri halut­tuun paik­kaan on help­poa. Ei enää lii­an iso­ja kaso­ja vää­räs­sä paikassa.

Kau­ha lisä­lait­teel­la sovel­tuu eri­tyi­ses­ti rakei­sil­le materiaaleille:

Vil­ja, rehu, apu­lan­ta, pel­le­tit, hake, puru, eris­te­so­ra, turve

Voit käyt­tää kau­haa nor­maa­li­na kau­ha­na lisä­lait­teen olles­sa nos­tet­tu­na ylös lastausasentoon.

Kau­hal­la, jos­sa on lisä­lai­te, suur­säk­kien täyt­tä­mi­nen, tava­ran las­taa­mi­nen sup­pi­loon sekä eläin­ten rehun jaka­mi­nen nau­hak­si tai kasal­le onnis­tuu helposti.

 

Lue lisää keksintöjen synnystä