1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Kehävalkea Pellettilämmitin

Kehävalkea Pellettilämmitin

Panos­polt­to vyö­hy­ke­pa­la­mi­nen. Ämpä­ril­li­nen pel­let­te­jä kaa­de­taan put­ki­mai­seen polt­ti­meen. Syty­te­tään pääl­tä. Pel­le­tit pala­vat ylhääl­tä alas 6–9 tun­nis­sa. Kaa­suun­tu­va puu­ai­nes nousee koko pro­ses­sin ajan kuu­ma­na heh­ku­van ainek­sen läpi. Ilma syö­te­tään put­keen reu­no­ja myö­ten pyö­ri­mään. Täs­tä aiheu­tuu kaa­su­jen pitem­piai­kai­nen vii­py­mi­nen ja sekoit­tu­mi­nen paloil­maan kuu­mal­la vyö­hyk­keel­lä. Piip­puun mene­vis­sä savu­kaa­suis­sa ei juu­ri ole pala­mi­seen kel­paa­vaa nokea, kaa­sua. En ole tavan­nut puu­ta polt­toai­nee­naan, luon­non vedol­la toi­mi­vaa yhtä pie­ni­pääs­töis­tä laitetta.

Aikoi­naan Tam­pe­reen yli­opis­tol­la kun vie­tim­me pit­kiä ilto­ja tut­ki­jan kans­sa kehi­tel­miä pol­tel­len. Tus­kas­te­lin mis­tä tuo sata­sen hyp­päys taas ilmes­ty näy­töl­le Pro­fes­so­ri Vesa Wal­leen ihmet­te­li taas minua. “Muut tus­kas­te­lee kym­me­niä­tu­han­sia sinä kymmenyksiä.”
Paho­lai­sen taka­mail­la Netis­sä on kom­ment­ti “Ylei­ses­ti käy­tös­sä Aasias­sa ja yhdys­val­lois­sa van­ha kek­sin­tö”. CE mer­kin­tää vai­kea saa­da jo ser­vioi­dun mit­taus tavan puut­tu­mi­sen joh­dos­ta. Joten ei tämä eri­tyi­sen ylei­nen tek­niik­ka ole. Eikö­hän se eu patent­ti­kin jos­kus siel­tä tule.

Lue lisää keksintöjen synnystä
info@kehavalkea.fi
+358505013272