1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Marjakontti

Marjakontti

KEKSINNÖN tar­koi­tus on hel­pot­taa mar­jan­poi­min­nan moni­vai­heis­ta ja ras­kas­ta työtä.

Poi­min­ta­työ tapah­tuu pää­osin luon­nos­sa seson­kiai­ka­na ja vaih­te­le­vas­sa säässä.

Perin­tei­nen työ­asen­to on poi­mi­jal­la kuma­ra. Mar­ja ämpä­ri on ylei­nen poi­min­ta ja kul­je­tus väli­ne. Poi­mi­mi­seen on käy­tet­ty eri­lai­sia poi­mu­rei­ta, var­rel­la tai ilman-. On pyrit­ty vai­kut­ta­maan työ­asen­toon ja saan­toon. Seu­rauk­se­na on poi­mi­tun mate­ri­aa­lin ros­kai­suus. Ros­kien erot­te­lu vie   koh­tees­sa poi­min­ta-aikaa ja vai­kut­taa tuo­tok­seen. Ämpä­rin tai saa­vin tila­vuus on rajallinen.

Astian kul­jet­te­lu maas­tos­sa on hidas­ta ja ras­kas­ta yleen­sä tois­puo­li­sel­la otteel­la. Ansain­ta kär­sii huo­nos­ta ergonomiasta.

 

Edel­lä mai­nit­tui­hin epä­koh­tiin saa­daan paran­nus METSÄMARJAN KERÄILYYN, yhdis­tä­mäl­lä se toi­mi­vak­si koko­nai­suu­dek­si ja mar­jan­poi­mi­jan hyö­dyl­li­sek­si apuvälineeksi.

Lue lisää keksintöjen synnystä
pauli.pieti@gmail.com