1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. MOBIKICK suksipotkuteline

MOBIKICK suksipotkuteline

MOBIKICK

HELPPOA LIIKKUMISTA TALVISESSA LUONNOSSA

Tal­ven tul­les­sa Poh­jo­laan, on muka­va pääs­tä las­ket­te­le­maan ja luis­te­le­maan. Pidem­mät ret­ket tai­te­taan­kin jo hiih­täen tai pot­ku­kel­kal­la pot­ku­tel­len. Mut­ta jos­kus maas­to on vai­kea­kul­kuis­ta, suk­si sukel­taa kinok­seen kuin jää­däk­seen ja ahto­jää jät­tää luis­ti­min varus­tau­tu­neet ret­kei­li­jät ran­nal­le ihmettelemään.

On kui­ten­kin ole­mas­sa kei­no, jol­la ret­kei­li­jät kan­ta­muk­si­neen voi­vat liik­kua nopeas­ti ja vai­vat­to­mas­ti, huo­li­mat­ta olo­suh­teis­ta: MOBIKICK-suk­si­pot­ku­kelk­ka.

MOBIKICK on teli­ne, joka kiin­ni­te­tään las­ket­te­lusuk­sien sitei­siin, yhtä vai­vat­to­mas­ti, kuin las­ket­te­lu­mo­not­kin on tapa­na. MOBIKICKillä pot­ku­tel­les­sa las­ket­te­lusuk­sien par­haat puo­let, kant­tien pure­vuus, täri­nä­vai­men­nus ja liu­ku­vuus, koros­tu­vat edukseen.

MOBIKICK on help­po kul­jet­taa muka­na, sil­lä se mah­tuu pie­neen­kin tilaan. Ja kel­la­ris­sa pölyä kerää­vil­le las­ket­te­lusuk­sil­le­kin löy­tyy taas käyttöä!

MOBIKICK sopii kai­kil­le. Las­te­nis­tui­men voi hel­pos­ti kiin­nit­tää teli­nee­seen ja vähän van­hem­pia lap­sia voi kyy­dit­tää kel­kal­la istuen. Noin 7‑vuotiaat osaa­vat jo sit­ten itse­kin pot­ku­tel­la omal­la kelkalla.

Näin koko per­he pää­see naut­ti­maan tal­vi­ses­ta luonnosta!

Lue lisää keksintöjen synnystä
Keksinnön kotisivut
info@scanmobi.fi
+358500441710