1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Mökkiaura

Mökkiaura

Mök­ki­au­ral­la auraat lumet hel­pos­ti ja nopeas­ti esi­mer­kik­si mök­ki­tiel­tä, tai omas­ta pihapiiristäsi.
LumiTapio:n Mök­ki­au­ran kiin­ni­tys on help­poa, suo­raan hen­ki­lö­au­ton veto­kouk­kuun ja vetoraksiin.
Terän pituus 2,2 m ‚pai­no 20 kg. Auraa 2m leveästi.
Tuki­ja­lal­la voi­daan sää­tää otto kor­keut­ta. Auraa voi myös perut­taa, terän muo­to nos­taa auraa.
Täl­lä lait­teel­la voit aura­ta sel­lai­ses­sa lumes­sa mis­sä auto­si kulkee.
Tämä aura sovel­tuu jokai­sel­le, ei käyn­nis­tys vai­keuk­sia ja pai­naa vain 20 kg, help­po kiin­nit­tää autoon. Auraa kol­men lumiln­gon levey­del­lä, yhdel­lä vedolla.
Terä on put­ki joka ei taker­ru eikä siir­rä soraa. Put­ki puris­taa lumes­ta terä­vän kii­lan tien­pin­nan ja put­ken etuo­saan vedet­täes­sä, kiveen osues­sa lumi mur­tuu kiven­koh­dal­ta ja put­ken muo­to ohjaa terän kiven yli. Tämä omi­nai­suus tekee lait­tees­ta kevyen vetää ja ei nyki niin kuin terä­vät terät.

www.lumitapio.info

 

Lue lisää keksintöjen synnystä