NE3 ja NE6 akkuvaraajat

Uudet NE3 ja NE6 akku­va­raa­jat, jois­sa on moot­to­ri­läm­mit­ti­men termostaattiohjaus
— Ener­gian sääs­tö (Ter­mos­taat­ti pitää moot­to­rin läm­pö­ti­lan välil­lä 5°C — 20°C)

- Tehoon­sa näh­den pie­nim­mät akku­va­raa­jat markkinoilla.

- Nopeat kyl­män akun varaa­jat (sama lataus­vir­ta kyl­mään ja läm­pi­mään akkuun)

- Lataus­sää­din on eril­lään latu­ris­ta akku­joh­dois­sa lähel­lä akkua

- Tun­nis­taa akun lähei­syy­des­tä akun läm­pö­ti­lan ja lataa akkua sen mukaan ( 20°C 14.2V ja ‑20°C 14.5V)

- Yllä­pi­to­vai­heen aika­na latu­rin vir­ta voi­daan ohja­ta akku­läm­mit­ti­mel­le (lii­tin lataussäätimessä)

- Moni­puo­li­set kiinnitysmahdollisuudet

- Nopea asentaa

- Defan tai Calixin lämmitysjärjestelmään

- Akkua voi­daan lada­ta mää­rää­mät­tö­miä aiko­ja kesäl­lä ja talvella

- Punai­nen led valo palaa akun latauk­sen aika­na ja vih­reä yllä­pi­to­vai­heen (latauk­sen sää­tö­jän­ni­te → 12.8V) aikana

- Ei vuotovirtaa

- Huo­le­ton (Ei ajas­ti­men käyttöä)

- Ajo­neu­vo jat­ku­vas­ti valmiustilassa

- Sääs­tää lämmitysvastusta

- Hidas­taa jääh­dy­tys­nes­teen vanhenemista

- Hei­ken­ty­nei­den akku­jen vaih­toa voi­daan pitkittää

- Ter­mos­taat­tioh­jauk­sel­la saa­daan eri­lai­sia omi­nai­suuk­sia eri­lais­ten ajo­neu­vo­jen eri käyttökohteisiin

- Latu­ri ja pie­ni­te­hoi­nen hydrau­liik­ka­läm­mi­tin voi olla jat­ku­vas­ti toiminnassa

- Lii­an suu­ri­te­hoi­nen moot­to­ri­läm­mi­tin moot­to­rin vesi­ti­laan näh­den ei kuu­men­na moot­to­ria lii­an kuu­mak­si (esim. vesi­jääh­dyt­tei­set mön­ki­jät, moot­to­ri­kel­kat ja pienkuormaimet)

- Lii­ak­si läm­mi­te­tyn moot­to­rin vai­ku­tus heh­kun toi­min­taan poistuu.

 

Lue lisää keksintöjen synnystä