1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Nero hierontakaari

Nero hierontakaari

Nero hie­ron­ta­kaa­rel­la apu kiris­tä­viin lihak­siin, voit pai­nel­la kipu­pis­tei­tä ja oikeas­ti hie­roa. Lau­kai­see lihas­jän­ni­tyk­sen. Hie­ron­ta­kaa­ri sovel­tuu myös perin­tei­seen hie­ron­taan. Pal­jaal­la ihol­la hie­rot­taes­sa suo­si­tel­laan käy­tet­tä­väk­si hie­ron­ta­öl­jyä (ryp­siöl­jy). Hie­ro aina raa­jat sydä­meen päin suun­tau­tu­vin vedoin las­ki­mo­ve­ren­kier­ron vuoksi.

Nero hie­ron­ta­kaa­ri sopii kai­kil­le mm. äideil­le joil­la on usein har­tiat jumis­sa. Hie­ron­ta­kaa­ri val­mis­te­taan läm­pö­kä­si­tel­lys­tä haa­pa­puus­ta ja sen voi läm­mit­tää sau­nas­sa ja näin saa­daan uusia ulot­tu­vuuk­sia huol­taa lihak­sia läm­mi­te­tyl­lä hie­ron­ta­kaa­rel­la. Kun huol­lat lihak­sia Nero hie­ron­ta­kaa­rel­la, hie­ro­jal­la käy­des­sä saa par­haan mah­dol­li­sen hyö­dyn kun lihak­set ovat val­miik­si parem­mas­sa kun­nos­sa eivät­kä kovat ja jäy­kät. Hie­ro­jal­le­kin hie­ron­ta on mie­lek­kääm­pää ja saa pal­jon parem­man tulok­sen aikaan. Myös­kään venyt­te­lyä ei pidä unoh­taa Hie­ron­ta­kaar­ta käy­tet­täes­sä. Lii­ke­ra­dat para­ne­vat ja näin hie­ron­ta­kaar­ta voi käyt­tää esim. keppijumpassa.

Perin­tei­nen hie­ron­ta vai­kut­taa enem­män lihak­sen aineen­vaih­dun­taan suo­ri­te­taan nopeam­mal­la tem­mol­la sydän­tä koh­ti. Kal­vo­kä­sit­te­lys­sä pyri­tään paran­ta­maan kal­von aineen­vaih­dun­taa ja saa­maan kal­vo veny­mään suu­rem­mal­la kit­kal­la ja rau­hal­li­sem­mal­la liikkeellä.

Nero Hie­ron­ta­kaa­rel­la saa­daan lihak­sel­le pai­net­ta, näin saa­daan aikaan ren­tou­tus­reflek­si. Ren­nom­paa lihas­ta on hel­pom­pi veny­tel­lä ja käsi­tel­lä. Veny­vyyt­tä ja liik­ku­vuut­ta rajoit­taa usein kireä ja pak­suun­tu­nut lihas­kal­vo. Nero Hie­ron­ta­kaa­rel­la saa­daan lihas­kal­vo veny­tet­tyä ja tasoi­tet­tua. Lihas on ren­to, tasai­sem­pi ja veny­väm­pi, liik­ku­vuus para­nee ja perin­tei­nen venyt­te­ly tuot­taa parem­man tulok­sen. Nero Hie­ron­ta­kaa­ri siis oma­toi­mi­seen help­poon lihashuoltoon.

Kek­si­jä: Pasi Sil­lan­pää 0451515041

Lue lisää keksintöjen synnystä
jaakko.sillanpaa1@icloud.com
0451515041