1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. PALIKKA ™

PALIKKA ™

Alku­pe­räi­nen PALIKKA™ muot­tie­le­ment­ti perus­tuu suo­ma­lai­siin paten­toi­tui­hin ja mal­li­suo­jat­tui­hin kek­sin­töi­hin. PALIKKA on koko EUn alu­eel­la rekis­te­röi­ty ja suo­jat­tu tava­ra­merk­ki. Palik­ka on jo 45 vuo­den aika­na paran­ta­nut suo­ma­lai­sen raken­ta­mi­sen ja asu­mi­sen laa­tua. Hyvä ääne­nee­ris­tys ja kai­u­ton akus­tiik­ka. Puh­das sisäil­ma eikä rado­nia. Avain­lip­pu­merk­ki myön­net­tiin jo 1980- luvulla.

Kevyt Palik­ka on läm­pöä erin­omai­ses­ti eris­tä­vä, pai­koil­leen jää­vä muot­tie­le­ment­ti. Kun kan­ta­va teräs­be­to­ni­ra­ken­ne ( ‑2 … 5 ker­ros­ta ) on kovet­tu­nut, toi­mii pai­koil­leen jää­vä Palik­ka valu­muot­ti kivi­ta­lon erin­omai­se­na läm­mö­ne­ris­tee­nä. On tii­vis ilman kyl­mä­sil­to­ja tai ener­gian­huk­ka­rei­kiä. U- arvon valit­set kuten haluat 0,17 .… 0,1 tai alle.
Ainoas­taan alku­pe­räi­nen Palik­ka on luon­nol­li­ses­ti tuu­let­tu­va, sik­si vain kui­via, ter­vei­tä ja homeet­to­mia ener­gian­sääs­tö­ta­lo­ja Kui­va Palik­ka muot­tie­le­ment­ti ei ole mikään dif­fuusio­avoin vet­tä ime­vä sty­rok­si­hark­ko. Rap­paus tart­tuu suo­raan Palik­ka­ta­lon kui­vaan ulko­pin­taan. Ter­vei­tä Palik­ka ener­gian­sääs­tö­ta­lo­ja on vuo­si­kym­men­ten kuu­lues­sa raken­net­tu tuhan­sia mones­sa maassa.

Palik­ka muot­tie­le­men­teil­lä raken­nat suju­vas­ti mitä haluat vuo­de­na­jas­ta riip­pu­mat­ta. Kaik­ki ark­ki­teh­to­ni­set muo­dot hel­pos­ti yhden­lai­sil­la Pali­koil­la, raken­teet täyt­tä teräs­be­to­nia. Palo­luok­ka REI60. Tur­val­li­nen Palik­ka on puh­das­ta elin­tar­vi­ke­laa­tuis­ta muo­via ilman kiel­let­tyä HBCD- ympä­ris­työ­myrk­kyä tai mui­ta hai­tal­li­sia lisä­ai­nei­ta. Varo saman­ta­pai­suut­ta havit­te­le­via piraat­ti­ko­pioi­ta ja hark­ko­jen styroksikorvikkeita!

Mui­ta Palik­ka raken­ta­mi­seen liit­ty­viä kek­sin­tö­jä: ANTTU™ pika-antu­ra eko­lo­gis­ta pah­via, RADONIX ™ radon­tur­va­pro­fii­li, PALI ™ ikku­na­pro­fii­li, ULTRA™, ECOSTONE™ ja SEINÄX™ kier­rä­tys­tuot­teet jne.

Lue lisää keksintöjen synnystä
Keksinnön kotisivut
palikka@palikka.fi