1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Pilkkisuoja

Pilkkisuoja

Tal­vi on jäl­leen tul­lut. Tuu­let, sateet, tuis­kut on useim­mi­ten tal­vion­gin­nan rie­sa­na, mut­ta kalan­syön­ti oli­si parhaimillaan.

Olen kehit­tä­nyt pilk­ki­suo­jan, joka toi­mii kuin kala­mie­hen aja­tus. Kaik­ki varus­teet lai­tat koto­na val­miik­si niin kuin pak­kai­sit mat­ka­lau­kun. Tän­ne mah­tuu onget, syö­tit, kai­ra, lisä­vaat­teet ‚sekä eväät. Sit­ten vain menok­si apajille!

Pilk­ki­suo­jaa on help­po lii­ku­tel­la vetäen, ahkion alla ole­vien ruos­tu­mat­to­mien suk­sien varas­sa lumella/jäällä sekä pika­kiin­nik­keis­ten pyö­rien varas­sa hie­kal­la, asfal­til­la tai koto­na vaik­ka par­ke­til­la. Suo­jan pys­ty­tys kes­tää noin 5 sekun­tia eikä sitä hai­taa tuu­let eikä tuis­kut. Sitä on help­po siir­rel­lä reiäl­tä toi­sel­le avat­tu­na tai sul­jet­tu­na. Suo­ja on val­mis­tet­tu laa­duk­kaas­ta uv- suo­ja­tus­ta, sateen/pakkasen kes­tä­väs­tä materiaalista .

Kek­si­jä: Rei­jo Janhunen

Lue lisää keksintöjen synnystä
 +358407333506