1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. QWasher saumaussienen…

QWasher saumaussienen pesulaite

QWas­her on laa­toi­tus­ten sau­maa­mi­seen tar­koi­tet­tu sau­maus­sie­nen pesu­lai­te. Tuo­te on tuo­tan­to­val­mis ja haem­me rahoi­tus­ta sekä yhteis­työ­kump­pa­nia kv myyn­nin aloit­ta­mi­sek­si. Nol­la­sar­ja on tilat­tu ja osit­tain jo myy­ty. Lait­teen edut ns. van­haan mene­tel­mään näh­den ovat mer­kit­tä­viä ajan­sääs­tön sekä työn ergo­no­mian osal­ta. Työn mie­lek­kyys lisään­tyy QWas­her pesu­lait­teen myö­tä oleel­li­ses­ti. Mark­ki­nat lait­teel­le ovat yhtä laa­jat kuin laa­toi­tus pinnoitteena.

Lue lisää keksintöjen synnystä