1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Rivett-trailers MightyDeck…

Rivett-trailers MightyDeck mallisarja

Migh­ty­Deck alu­mii­nit­rai­le­rit on suun­ni­tel­tu kes­tä­mään kovaa käyt­töä ja tar­joa­maan ennen näke­mät­tö­miä omi­nai­suuk­sia, joi­ta käyt­tä­jät osaa­vat arvos­taa. Trai­le­rit val­mis­te­taan alu­mii­nis­ta jol­loin ne eivät ruos­tu ja ovat erit­täin kevei­tä. Vakio­na trai­le­ris­sa on 44 kpl lipeä­mät­tö­miä kiin­ni­tys­pis­tei­tä, jois­ta ei lii­nat itses­tään tipu, vaik­ka lii­na löys­tyi­si. Suo­ra aisa mah­dol­lis­taa kär­rin kään­tä­mi­sen tiu­kois­sa pai­kois­sa ja kär­rin lava­pin­ta on pin­noi­tet­tu poly­ure­taa­ni maa­lil­la mikä tar­jo­aa iskun­kes­tä­vyyt­tä ja tuo pitoa lavalle.

Kek­si­jä: Vesa Tiainen

Lue lisää keksintöjen synnystä
Keksinnön kotisivut
vesa.tiainen@rivett-trailers.com