1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Roboline-putkirunko

Roboline-putkirunko

Robo­li­ne-put­ki­run­ko on kuin aikuis­ten LEGO, jos­ta voi raken­taa mitä moni­nai­sem­pia tuot­tei­ta sekä raken­ne­rat­kai­su­ja. Tuo­te sovel­tuu mm. eri­lais­ten hyl­lys­tö­jen, väli­sei­nien, por­taik­ko­jen run­gok­si. Sii­tä voi raken­taa itse­näi­ses­ti tai tila­ta ns. Avai­met käteen ‑peri­aat­teel­la varas­to­ja, siir­to­la­puu­tar­ha­mök­ke­jä, ros­ka­ka­tok­sia, pol­ku­pyö­rä­va­ras­to­ja ja ‑katok­sia jne jne.

Tuo­te sovel­tuu myös piha-aito­jen run­ko­rat­kai­suk­si sekä lai­tu­rei­den run­ko­rat­kai­suk­si. Robo­li­ne-put­ki­run­gos­ta voi teh­dä myös tur­va­huo­neet eri­tyi­ses­ti maan­jä­ris­ty­sa­lueil­le sekä palo­sei­nät estä­mään tuli­pa­lon leviä­mis­tä maas­to­pa­lo her­kil­lä alueilla.

Put­ki­run­koa voi hyö­dyn­tää myös rajaa­maan uima-alu­een hai­vaa­ra­her­kil­lä vesia­lueil­la. Robo­li­ne-put­ki­run­ko sovel­tuu myös kent­tä­sai­raa­loi­den run­ko­rat­kai­suk­si sekä moot­to­ri­kel­kan kor­jaus­te­li­neek­si, kuten Kol­men Kopla ‑ohjel­mas­sa vuon­na 2010 tuli todettua.

Lue lisää keksintöjen synnystä