1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. SmartLift™

SmartLift™

Smart­Lift™- uusi jäteas­tioi­den nostomekanismi!

Ei enää kurot­te­lua, vaan jäteas­tiat tule­vat luoksesi!

 

Smart­Lift™ meka­nis­mi nos­taa jäteas­tiat ylös auto­maat­ti­ses­ti ovea avat­taes­sa. Ylös nos­te­tut jäteas­tiat anta­vat parem­man käyt­tö­ko­ke­muk­sen ja on myös ergo­no­mi­ses­ti parem­pi vaihtoehto.

Suo­ma­lai­ses­sa keit­tiös­sä on totut­tu pitä­mään jäteas­tioi­ta tis­kial­las­kaa­pis­sa jos­sa tis­kial­las ja vie­mä­röin­ti vie kaa­pin yläö­san tilan. Tämän seu­rauk­se­na jäteas­tiat on sijoi­tet­tu kaa­pin alao­saan ja ne ovat ergo­no­mi­ses­ti epäe­dul­li­ses­sa pai­kas­sa. Smart­Lift™ on eri­tyi­ses­ti suun­ni­tel­tu toi­mi­vak­si tis­kial­las­kaa­pis­sa. Ovea avat­taes­sa jäteas­tiat nouse­vat ylös meka­nis­min avul­la ja sul­jet­taes­sa ne palau­ta­vat takai­sin kaa­pin alao­saan tis­kial­taan ja vie­mä­röin­nin alle.

Arvioi­den mukaan jäteas­tioi­ta voi­daan käyt­tää jopa 50-ker­taa päi­väs­sä ja näin ollen jäteas­tia­kaap­pi on mah­dol­li­ses­ti keit­tiön eni­ten käy­tet­ty kaappi.

 

TAUSTAT:

Smart­Lift™ ‑meka­nis­min tuo­te­ke­hit­te­ly sai alkusy­käyk­sen­sä kesäl­lä 2016 asia­kas­pa­laut­tees­ta. Per­he oli osta­nut uuden keit­tiön jon­ka jäte­jär­jes­tel­mä oli han­ka­las­ti käy­tet­tä­vä ja epäer­go­no­mi­nen. Per­he yrit­ti etsiä mar­ki­noil­ta parem­paa tek­nis­tä rat­kai­sua, mut­ta sitä ei ollut saa­ta­vil­la. Kuusi Design tart­tui tähän haas­tee­seen ja toi mark­ki­noil­le Smart­Lift™ ‑meka­nis­min, joka tuo keit­tiön jäteas­tiat hyväl­le käyt­tö­kor­keu­del­le ja antaa näin ollen parem­man ergo­no­mi­sen käyttökokemuksen.

 

Lue lisää keksintöjen synnystä
Keksinnön kotisivut
toni.kuusi@kuusidesign.fi