1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Taom Chalk

Taom Chalk

Aika­naan snoo­ke­ria Euros­por­til­ta kat­sel­les­sa­ni, selos­ta­ja Aki Kaup­pi­nen puhui snoo­ke­rin todel­li­ses­ta ongel­mas­ta ”kikis­tä”, jon­ka aiheut­ta­jaa ei tiedetä.

Teo­rioi­ta ”kik­kien” aiheut­ta­jas­ta on esiet­ty pal­jon­kin, mut­ta rat­kai­sua nii­den pois­ta­mi­seen ei ollut kek­sit­ty joten pää­tin ottaa täs­tä haas­teen itsel­le­ni. Tut­kin asi­aa monel­ta kan­til­ta, kun­nes aika pian arve­lin löy­tä­nee­ni kei­non kik­kien vähen­tä­mi­seen, jopa poistoon.

Mie­les­tä­ni rat­kai­su löy­tyy lii­dus­ta ja sii­nä käy­tet­tä­vis­tä aine­so­sis­ta. Täl­tä poh­jal­ta läh­din jäl­leen val­mis­ta­maan muu­ta­mia uuden­lai­sia pro­to­tyyp­pe­jä snoo­ke­riin sekä poo­liin. Värin lisäk­si lii­duil­la on pie­ni ero val­mis­tuk­ses­sa opti­moi­tu­na molem­pien lajien veral­le sopi­vak­si eli sekä poo­liin että snoo­ke­riin on oma liitunsa.

Hyvin nopeas­ti sain val­mis­tet­tua sii­tä mie­lei­se­ni. Ja kun ”kikit” ovat snoo­ke­ris­sa suu­rem­pi ongel­ma kuin pool bil­jar­dis­sa, niin halusin tämän lajin ammat­ti­lai­sen tes­taa­maan snoo­ker-lii­tua. Otin yhteyt­tä Robin Hul­liin ja ker­roin hänel­le lii­dus­ta ja sii­tä mihin täl­lä ensi­si­jai­ses­ti pyrin vai­kut­ta­maan, eli ”kikit”. Robin tes­ta­si lii­tua ja palau­te oli huikeaa.

Lue lisää keksintöjen synnystä