Vesi-Otso

Puh­das­ta käyt­tö­vet­tä vesiotsonaattorilla

Suo­mes­sa on yli puo­li mil­joo­naa juo­ma­ve­si­kai­voa, jois­ta arviol­ta jopa puo­let kär­sii eri­lai­sis­ta veden laa­tuon­gel­mis­ta. Kai­vot ovat saat­ta­neet olla ilman huol­toa ja nii­hin pää­see valu­ma­ve­siä ja ros­kia, poh­ja on liet­ty­nyt tai vesi on same­aa samoin kuin poh­ja­ve­den muka­na kai­voon ker­tyy rau­taa ja man­gaa­nia sekä kalk­kia että radonia.
Jos veden laa­tu­hai­tat ovat tie­dos­sa ja kai­vo on muu­ten kun­nos­sa, niin Vesi-Otso ja sii­hen kyt­ket­ty Vesi-Put­si voi­vat olla erin­omai­nen rat­kai­su pois­ta­maan hait­ta-ainei­ta niin koti­ta­louk­sien kuin kar­ja­ti­lo­jen­kin juo­ma­ve­des­tä sekä nyt myös kylpytynnyreistä.

Vesi-Otso on teho­kas. Lai­te kyke­nee puh­dis­ta­maan 3–5 kuu­tion vesi­ti­la­vuu­den jo muu­ta­mas­sa tun­nis­sa tun­ne­tuis­ta bak­tee­reis­ta ja viruk­sis­ta. Otso­ni tuho­aa juo­ma- ja kyl­py­ve­des­tä niin bak­tee­rit, viruk­set, levät ja homeet sekä pois­taa sameuden.

Ja mikä paras­ta, ilman kemi­kaa­le­ja tai suur­ta säh­kön­ku­lu­tus­ta, ainoas­taan vain 20 wat­tia tun­nis­sa. 12V-vir­ral­la toi­mi­va lai­te vaa­tii toi­miak­seen vain pie­nen akun tai verk­ko­vir­ta­muun­ta­jan, joten sil­lä voi puh­dis­taa juo­ma­ve­sial­tai­ta myös laitumilla.

Vesi-Otso on koti­mai­nen kek­sin­tö ja sil­le on myön­net­ty Avainlippu-tunnus.

Lue lisää keksintöjen synnystä
Keksinnön kotisivut
markku.volanen@tyokalukartano.fi
+358500607213