1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. ZONE —…

ZONE — Langaton viihdekeskus

ZONE on pal­jon enem­män kuin lan­ga­ton HiFi ‑kai­u­tin. Se on viih­de­kes­kus, jos­sa kodin äänen­tois­to­jär­jes­tel­mä yhdis­tyy sau­mat­to­mas­ti suo­ma­lai­seen desig­niin ja moneen muu­hun käyt­tö­tar­pee­seen. ZONE on maa­il­man ensim­mäi­nen moni­käyt­töi­nen lan­ga­ton äänen­tois­to­jär­jes­tel­mä ja sen omi­nai­suu­det mah­dol­lis­ta­vat luke­mat­to­mia käyt­tö­ta­po­ja. ZONEn suun­nit­te­lun läh­tö­koh­ta­na on ollut eko­lo­gi­suus, jon­ka vuok­si raken­ne on modu­laa­ri­nen eli hel­pos­ti huol­let­ta­vis­sa, myös­kään ZONEn mate­ri­aa­leis­sa ei ole käy­tet­ty mitään luon­nol­le hai­tal­lis­ta ainetta.

ZONE on suun­ni­tel­tu kes­tä­mään äärio­lo­suh­teis­sa ja on sen vuok­si veden­kes­tä­vä, kyl­män­kes­tä­vä ja läm­mön­kes­tä­vä, joten sitä voi käyt­tää samaan aikaan musii­kin kuun­te­lun kans­sa vaik­ka­pa juo­mien vii­len­tä­jä­nä tai sau­nan kiuluna!

ZONE on saa­nut ansai­tus­ti Design From Fin­land ‑tun­nus­tuk­sen.

 

 

Net­ti­si­vut
You­tu­be
Indie­go­go
Lue lisää keksintöjen synnystä