Kateogria: Muut

Tarranauha

Geor­ge de Mestral syn­­tyi­­Saint-Sap­­ho­­rin-sur-Mor­­ge­­sis­­sa vuon­na 1907. 30‑luvulla hän teki kek­sin­nön, … Lue lisää

LIGHT STONE

Reu­na­ki­vet on mah­dol­lis­ta saa­da moneen eri koh­tee­seen mit­ta­ti­lauk­ses­ta. Reu­na­ki­vi valol­la … Lue lisää

Halain

Paten­toi­dun kas­vu­kiin­nik­keen avul­la voi­daan asen­taa nopeas­ti mm. lin­nun­pönt­tö­jä, riis­ta­ka­me­roi­ta, pyyk­ki­na­ru­ja, … Lue lisää

Niksibetoni

Nik­si­be­to­ni on kier­rä­tys­vaat­teis­ta jau­he­tul­la kui­dul­la vah­vis­tet­tua beto­nia. Nik­si­be­to­nis­ta voit teh­dä … Lue lisää

Ergowelder

Ergowel­der hit­saus­kah­val­la hit­saa­jan ran­teen, kyy­när­pään ja olka­pään jän­ne­tup­pi tuleh­duk­set vähe­ne­vät … Lue lisää

Voti-vuodetarjotin

Voti-vuo­­de­­tar­­jo­­tin vuo­tei­siin, mis­sä sivu­lai­dat. Esim. sai­raa­lat, van­hain­ko­dit,  hoi­va­ko­dit ja yksi­tyis­ko­dit. … Lue lisää

Tikkaat

Uuden­mal­li­set talo­tik­kaat, joil­la pys­ty­tään este­tään kiin­teis­tö­jen katoil­le lait­to­mat ja luvat­to­mat … Lue lisää

ApuSylvi

ApuSyl­vi on uusi inno­va­tii­vi­nen tuo­te, joka mah­dol­lis­taa käsi­työn ja askar­te­lun … Lue lisää

Vesi-Otso

Puh­das­ta käyt­tö­vet­tä vesiot­so­naat­to­ril­la Suo­mes­sa on yli puo­li mil­joo­naa juo­ma­ve­si­kai­voa, jois­ta … Lue lisää