Kateogria: Rakennus ja työkalut

SmartLift™

Smart­Lift™- uusi jäteas­tioi­den nos­to­me­ka­nis­mi! Ei enää kurot­te­lua, vaan jäteas­tiat tule­vat … Lue lisää

Ruostumaton teräs

Var­si­nai­sen ruos­tu­mat­to­man teräk­sen syn­ty­mi­sen mah­dol­lis­ti rans­ka­lai­nen kemis­ti Nico­­las-Louis Vauque­lin erot­ta­mal­la … Lue lisää

S‑Kouru

Kään­ty­vä sade­ve­si­kou­ru. Kek­si­jä: Tee­mu Aittamaa

PALIKKA ™

Alku­pe­räi­nen PALIKKA™ muot­tie­le­ment­ti perus­tuu suo­ma­lai­siin paten­toi­tui­hin ja mal­li­suo­jat­tui­hin kek­sin­töi­hin. PALIKKA … Lue lisää

Ergowelder

Ergowel­der hit­saus­kah­val­la hit­saa­jan ran­teen, kyy­när­pään ja olka­pään jän­ne­tup­pi tuleh­duk­set vähe­ne­vät … Lue lisää

CO2ADAPT Messinkiadapteri

Suo­ja­kaa­sua MIG-hit­­sauk­­seen edul­li­ses­ti! Sovi­ti­na­dap­te­ri (soda-club, Soda­stream) “co2” hii­li­diok­si­di­pat­ruu­nan ja vir­taus­sää­ti­men … Lue lisää

CARRYSON

Koti­mai­nen Car­ry­son avaa kul­je­tus­ten ja varas­toin­nin uuden aika­kau­den. Voit hyö­dyn­tää … Lue lisää

Tikkaat

Uuden­mal­li­set talo­tik­kaat, joil­la pys­ty­tään este­tään kiin­teis­tö­jen katoil­le lait­to­mat ja luvat­to­mat … Lue lisää