Kateogria: Vapaa-aika

Curvy

Paten­toi­tu kalas­tusin­no­vaa­tio, joka val­mis­te­taan ja paka­taan Suo­mes­sa PR-Cur­­vy on täy­sin … Lue lisää

Hillapoimuri

Mar­jan­poi­min­taan tar­koi­tet­tu apu­vä­li­ne. Hil­lo­jen, lak­ko­jen tai suo­muu­rain­ten poi­mi­min­taan kehi­tet­ty. Pit­käl­lä … Lue lisää

Älyputsari

Äly­put­sa­ri. Puh­dis­ta äly­lait­tee­si het­kes­sä. Aivan usko­mat­to­man help­po tapa pitää puhe­li­met … Lue lisää

Hölkkä-liivi

Hölk­­kä-lii­­vi on koti­mai­nen mie­hil­le ja nai­sil­le suun­nat­tu uusi inno­va­tii­vi­nen lii­kun­ta­vä­li­ne, … Lue lisää

Niksibetoni

Nik­si­be­to­ni on kier­rä­tys­vaat­teis­ta jau­he­tul­la kui­dul­la vah­vis­tet­tua beto­nia. Nik­si­be­to­nis­ta voit teh­dä … Lue lisää

Taom Chalk

Aika­naan snoo­ke­ria Euros­por­til­ta kat­sel­les­sa­ni, selos­ta­ja Aki Kaup­pi­nen puhui snoo­ke­rin todel­li­ses­ta … Lue lisää